SAAT : 07:57:38
NAMAZ VAKİTLERİ İMSAK 03:08GÜNEŞ 05:02ÖĞLE 12:39İKİNDİ 16:36AKŞAM 20:05YATSI 21:49

ERENLER SARAYBURNU CAMİ HAYIRLI HİZMETLER KÜLTÜR VE DAYANIŞMA VAKFI

 

VAKFIN MERKEZİ VE ADRESİ:

 
Vakfın merkezi “Bulancak”tadır.
 
Merkez adresi: Bulancak Sanayi Mahallesi Sarayburnu Cami yanı. Vakıf adresi vakıf yönetim kurulu tarafından vakıf idaresine bilgi verilmek suretiyle merkez dahilinde değiştirilebilir.
 

VAKFIN KURUCUSU:

 
Aşağıda adı, soyadı belirtilen şahıslar vakfın kurucusudur.
 
Yusuf Ziya SİPAHİ vakfın kurucusudur.
 

VAKFIN GAYESİ:

 
Ulvi duygularla insanları kubbesi altında toplayan camilerimizi ilgili mercilerle koordineli olarak imar ve inşa etmek, bakım ve onarımlarını yapmak ve yaşatmak. Yaşayan bu abidelerimizin manevi mimarları olan Kur’an hadimi din âlimlerini en iyi şekilde yetiştirmek için dinin emrettiği, kanun ve mevzuatın müsaade ettiği eğitim, öğretim, kültür, sağlık, sosyal, ilmi, iktisadi çalışmalar yapmak ve yardımlaşma imkânlarını sağlamak. Kur’an-ı Kerim’in öğrenilmesini sağlamak için ilgili mevzuat dâhilinde hafızlık kursları, kıraat kursları, Arapça, İngilizce, Fransızca ve Almanca gibi yabancı dil dersleri vermek. Kimsesiz ve yardıma muhtaç kişilere maddi yardımlarda bulunmak. İlk, orta, lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden ihtiyacı olanlara maddi yardımlarda bulunmak. Ayrıca Sarayburnu Camii ve Kur’an Kursu inşaatı ve yapımı ile Kur’an-ı Kerim’in öğretilmesi için hizmet veren Kur’an-ı Kerim Kurslarının her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak, bu amaçla yeni binalar inşa etmek ve gerekli arsa ve binaları ilgili mevzuat dâhilinde satın almak.
 

VAKFIN FAALİYETLERİ:

 
Vakıf ilgili mevzuat dahilinde aşağıdaki faaliyetleri yapar.
 
a-) Bulancak Ballıca Mahallesi Sarayburnu Camii ve Kur’an Kursunu yaşatmak, bu kursun öğrencilerinin her kademedeki eğitim ve öğretimlerini tamamlamak için her türlü maddi ve manevi yardımı sağlamak, orta öğretim ve yükseköğretim gören talebelerden yoksul olanlara burslar vermek. Yeni ihtiyaçlara cevap verebilmek için yeni arsa ve binalar almak ve yeni binalar inşa etmek.
 
b-) Eğitim faaliyetleri her seviyede özel öğretim ve eğitim müesseseleri işletmek, kurslar, okullar, enstitüler ve ihtisas merkezleri açmak, özel öğrenci yurtları tesis etmek, işletmek, yurt içinde ve yurt dışında ilmi araştırmalar yapmak üzere burslar, ödenekler vermek, bu amaçla yurtlar açıp iletmek, yabancı dil ve meslek kursları ve laboratuvarları açmak.
 
c-) Kültür faaliyeti olarak kütüphane açmak, dini ve ilmi konferans, seminer ve yarışmalar düzenlemek. Başarılı olanlara mükafatlar vermek.
 
d-) Yayın faaliyetleri olarak, matbaa kurmak, kitap telif ve tercüme ettirmek, yayınevi açmak, gazete, dergi, broşür yayınlamak, göze ve kulağa hitap eden yayınlar (video, bant, kaset, film vb.) yapmak.
 
e-) Sosyal faaliyetler çerçevesinde sağlık tesisleri, yurtlar, misafirhane tesis etmek, lojmanlar inşa etmek, vakfımıza yardım edenlerden dini törenler tertipleyerek onları rahmetle anmak.
 
f-) İktisadi faaliyetler olarak vakfın nakit ve mal varlığını arttırmak amacıyla iktisadi işletmeler kurmak. Vakfa yapılacak her türlü ayni ve nakdi yardım ve bağışları kabul ederek gerektiği şekilde kullanmak. Vakfın nakit varlığını gerektiğinde döviz ve her çeşit menkul kıymetlere çevirerek muhafaza etmek. Gayrimenkul iktisap etmek, kiraya vererek gelir temin etmek. Satın alma ve inşaat yapma şekliyle gayrimenkul varlığını artırmak. Makbuz karşılığı yardım, bağış tahsil etmektir.
 
g-) Yurt içinde ve yurt dışında fakirlere, hasta ve düşkünlere kimsesizlere, felaketzedelere yardımda bulunmak. Evlenme çağına gelmiş yoksul gençlerin, özellikle öksüz ve yetim büyümüş olanlara evlenme yardımında bulunmak. Yoksulların ve kimsesizlerin cenaze masraflarını karşılamak ve bunların defin işleriyle bizzat ilgilenmek.
 
h-) Fakirlerin sünnet ettirilmesi ve Ramazanda iftar verilmesi gibi İslami, milli örf ve geleneklerin yaşatılmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak.
 
k-) Şartlı yardımları kabul edip, özel fonunda toplayarak mahalline sarf etmektir.
 
l-) Gayesini gerçekleştirmeye yarayan diğer dini, hayri, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak.
 

MÜTEVELLİ HEYETİ:

 
Vakıf Başkanı : Yusuf Ziya SİPAHİ
 
Başkan Yardımcısı : Hicabi DİZDAR
 
Muhasip : Emrullah GUGUK
 
Sekreter : Mustafa ORAL
 
Üye : Rasim NURDEMİR